null Biểu dương 172 lao động giỏi, lao động sáng tạo và học theo gương Bác

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Biểu dương 172 lao động giỏi, lao động sáng tạo và học theo gương Bác

Sáng ngày 31.5, tại Nhà Văn hoá Lao động Công đoàn Đồng Tháp, Liên đoàn Lao động Tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023. 

Chương trình văn nghệ phục vụ đại biểu, khách mời trước giờ khai mạc hội nghị

Ông Trần Hoàng Vũ - Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh phát biểu tại hội nghị

Qua phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  năm 2022  đã xuất hiện nhiều chương trình, mô hình của các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên và người lao động Tỉnh như: Chương trình “Tết sum vầy- Xuân gắn kết, “Tháng Công nhân”, “Ký kết chương trình phúc lợi”,nuôi heo đất tiết kiệm theo gương Bác, phiên chợ “0” đồng…..Các cấp công đoàn cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký xây dựng các công trình, sản phẩm chất lượng cao, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. Từ phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã có hơn 8.700 mô hình mới, giải pháp, cách làm hay được nhân rộng và áp dụng hiệu quả, mang lại nhiều sản phẩm có giá trị, làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, với số tiền hơn 28 tỷ đồng. Với phong trào “Thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2022 có hơn 4.870 sáng kiến, công trình, sản phẩm được áp dụng vào thực tiễn.

Tại Hội nghị, có 172 tập thể, cá nhân được biểu dương trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Trong đó, Uỷ ban nhân dân Tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 50 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Liên đoàn Lao động Tỉnh tặng bằng khen cho 34 tập thể và 45 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và 15 tập thể 18 cá nhân xuất sắc trong phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lưu Hùng