null CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC ĐÃ CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI XONG CẤP CƠ SỞ

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC ĐÃ CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI XONG CẤP CƠ SỞ

Tính đến ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức đã chỉ lãnh, chỉ đạọ Đại hội xong 53 Công đoàn cơ sở, trong đó Công đoàn cơ sở Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp được chọn là đơn vị Đại hội điểm.

 

Đồng chí Trần Thị Bích Du, Bí thư Chi bộ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội CĐCS.

Quá trình diễn ra Đại hội cấp cơ sở cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ về nhân sự, văn kiện Đại hội, sự tạo mọi điều kiện và hỗ trợ vật chất của chính quyền giúp quá trình tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp. Kết quả Đại hội được Tiểu Ban tuyên truyền Đại hội V Công đoàn Viên chức tuyên truyền kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang Website Liên đoàn Lao động Tỉnh, trên trang Website nội bộ các Sở, Ban, ngành, đoàn thể Tỉnh có tổ chức Công đoàn, giúp đoàn viên, người lao động cập nhật thông tin kịp thời.

                                                                                                      Tú Uyên