null LĐLĐ TỈNH ĐỒNG THÁP: THĂM VÀ TRAO 140 PHẦN QUÀ CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN THÁNG CÔNG NHÂN– THÁNG ATVSLĐ NĂM 2022

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

LĐLĐ TỈNH ĐỒNG THÁP: THĂM VÀ TRAO 140 PHẦN QUÀ CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN THÁNG CÔNG NHÂN– THÁNG ATVSLĐ NĂM 2022

Sáng ngày 05/5/2022, tại Khu Công nghiệp Sa Đéc, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Lao động– Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu kinh tế Đồng Tháp đến thăm và trao 25 phần quà bằng tiền mặt trị giá 25 triệu đồng từ nguồn tài chính Công đoàn cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn tại các doanh nghiệp: Cty CP Thủy Sản Trường Giang, Công ty CP XNK Chế biến Thủy sản CadovimexII, Chi nhánh Cty CP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp tại thành phố Sa Đéc. Số quà 115 phần còn lại giao cho các cấp Công đoàn đoàn trao tận tay đoàn viên, người lao động.

 

Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh trao quà cho công nhân bị tai  nạn lao động tại Công ty….

Đến thăm các doanh nghiệp, Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh thay mặt đoàn chia sẽ khó khăn với đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua; động đoàn viên, người lao động chấp hành tốt nội quy, quy định về ATVSLĐ, thi đua lao động, sản xuất tại doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp trong thời gian tới phối hợp với lãnh đạo CĐCS lắng nghe và đối thoại với công nhân, giải quyết kịp thời những vấn đề người lao động quan tâm như: thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, văn hóa, giải trí, điều kiện lao động, quan tâm chăm lo cho người lao động, thực hiện đúng và kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động tại đơn vị… góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, phát triển của doanh nghiệp.

                                                                                                                   Phạm Minh 

Nút: dongthap.gov.vn:-1