null Liên đoàn Lao động Tỉnh và Hội Luật gia Tỉnh: Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Liên đoàn Lao động Tỉnh và Hội Luật gia Tỉnh: Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý

Chiều ngày 07/6, Liên đoàn Lao động Tỉnh phối hợp Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp tổ chức Chương trình ký kết phối hợp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 

Đ/c Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh và đ/c Đoàn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Luật gia Tỉnh ký kết Chương trình phối hợp. 

Theo đó, hai bên đã thống nhất ký kết, ban hành Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động, phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của các bên. Mỗi bên tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong việc tổ chức triển khai các nội dung phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan, đề xuất biện pháp giải quyết để tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung phối hợp, có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Hội Luật gia và Liên đoàn Lao động cấp Huyện phối hợp thực hiện ở địa phương mình.

Nổi bật là hai bên sẽ trao đổi thông tin, tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, nhất là những văn bản luật liên quan đến đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp; hướng dẫn, giải thích, tư vấn pháp luật theo chủ đề các lĩnh vực pháp luật phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu pháp luật của đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp; phối hợp vận động, gắn kết các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân đóng góp nguồn lực để thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; hằng năm, phối hợp tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên và người lao động trong các doanh nghiệp về các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên và người lao động.

Lưu Hùng

Nút: dongthap.gov.vn:-1