null Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Dịch vụ Bảo hộ Lao động phối hợp mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Dịch vụ Bảo hộ Lao động phối hợp mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 15/5/2022, Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Dịch vụ Bảo hộ Lao động kết hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tam Nông tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 102 học viên là người sử dụng lao động; người quản lý, người đại diện các trạm bơm điện (phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản), cơ khí, xay xát chế biến, xây dựng, lò gạch, nhà trọ, kinh doanh xăng dầu, gas, nhà máy nước đá, cửa xẻ gỗ trên địa bàn huyện tham dự.

 

 

Các học viên được cập nhật kiến thức về Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và nâng cao khả năng tự kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, quy trình về an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất, kinh doanh; Được trang bị kiến thức để tuyên truyền công tác an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động tại đơn vị. Đồng thời học viên khi thi kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động có thời hạn 02 năm.

Kiều Thiên

                                                                                     

Nút: dongthap.gov.vn:-1