null Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp: TUYÊN TRUYỀN, TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO GẦN 200 CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp: TUYÊN TRUYỀN, TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO GẦN 200 CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

Sáng ngày 22/5/2022, tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long, huyện Tam Nông, Liên đoàn Lao động Tỉnh tổ chức tuyền truyền, tư vấn pháp luật cho 199 công nhân, lao động thuộc Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long và Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản Mekong. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Ba, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh tham dự.

 

Tại buổi tuyên truyền, các đại đại biểu đã được các diễn giả chia sẻ, tư vấn, giải đáp các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động như: Hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, an toàn vệ sinh lao động, tranh chấp lao động, các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn.v.v….

Đây là hoạt động trong nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ nhằm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Huyền Trâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1