null Chương trình “01 triệu sáng kiến - vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” diễn ra trực tuyến vào ngày 7/01/2021

Trang chủ Chi tiết bài viết

Chương trình “01 triệu sáng kiến - vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” diễn ra trực tuyến vào ngày 7/01/2021

Ngày 05 tháng 01 năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Công văn số 3442/TLĐ-VP về việc thông tin, tuyên truyền và mời dự Toạ đàm trực tuyến Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

 

Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi toạ đàm trực tuyến để thống nhất nhận thức, hướng dẫn tổ chức thực hiện và giải pháp các vướng mắc trong quá trình triển khai.

Thời gian: 14h00 ngày 7/01/2022 (Thứ Sáu).

Hình thức tổ chức: tuyên truyền trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử (http://www.congdoan.vn) và mạng xã hội Công đoàn Việt Nam (https://www.facebook.com/congdoanvietnam2017)

Lưu Hùng

Nút: dongthap.gov.vn:-1