null LĐLĐ và BHXH tỉnh Đồng Tháp ký kết Quy chế phối hợp

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

LĐLĐ và BHXH tỉnh Đồng Tháp ký kết Quy chế phối hợp

Sáng 14.4, Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020 và ký kết Quy chế phối hợp thực hiện, giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2016 - 2020, qua 05 năm triển khai, 2 ngành đã kịp thời trao đổi thông tin hoạt động, phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động.

Nổi bật là phối hợp tổ chức 8 lớp tập huấn, 20 hội thi tìm hiểu kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Lao động, Công đoàn, 25 buổi tuyên truyền kết hợp đối thoại, tư vấn pháp luật lao động tại doanh nghiệp, sân chơi với công nhân cho trên 12.000 công nhân nhân tham dự; thường xuyên cập nhật đăng tin bài tuyên truyền về kiến thức pháp luật, quyền lợi và nghãi vụ đối với người sử dụng lao động, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên Trang thông tin điện tử và các trang Zalo, Facebook Công đoàn và bảo hiểm xã hội các cấp.

Phối hợp tổ chức giám sát tình hình doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội ở 6 doanh nghiệp. Kết quả, có 4/6 doanh nghiệp thực hiện đúng lộ trình cam kết; phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra 74 doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách của người lao động. Văn phòng Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh đã tư vấn 245 vụ việc cho 824 đoàn viên và người lao động ở các lĩnh vực, riêng lĩnh vực bảo hiểm xã hội đã tư vấn 178 vụ việc, chủ yếu liên quan đến chế độ thai sản, nghỉ hưu, tai nạn lao động, chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe, ốm đau, trợ cấp thất nghiệp.

Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành phối hợp với BHXH cùng cấp tổ chức tổ chức 245 buổi truyên truyền, đối thoại, tọa đàm, hội thi, giao lưu kiến thức về lao động, việc làm, BHXH, BHYT... cho trên 35.000 người tham dự, phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra trên 192 cuộc tại 271 đơn vị.

Qua thanh tra, kiểm tra kịp thời nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng quy định của Luật BHXH, BHYT, BHTN như thực hiện mức lương tham gia cho lao động theo đúng quy định về mức lương tối thiểu vùng, tham gia BHXH cho người lao động làm công việc nặng nhọc độc hại...

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp đã ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025.

LƯU HÙNG

Có thể bạn quan tâm