null Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Liên đoàn Lao động Tỉnh

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Liên đoàn Lao động Tỉnh

Chiều ngày 31.12, Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Liên đoàn Lao động Tỉnh năm 2020

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; tình hình thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2020; báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2020; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020; báo cáo đánh giá kết quả phối hợp hoạt động giữa người đứng đầu cơ quan với công đoàn cơ sở cơ quan năm 2020; báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2020, chương trình hoạt động năm 2021; Giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động Tỉnh năm 2020; Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan LĐLĐ Tỉnh năm 2021; báo cáo công khai công tác tài chính cơ quan năm 2020.

Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh - Thủ trưởng cơ quan phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh - Thủ trưởng cơ quan cho biết, năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn, nhưng cán bộ, công chức, cơ quan đã nỗ thực thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, với 10 chỉ tiêu vượt, 06 chỉ tiêu đạt. Thời gian tới, hoạt động công đoàn còn nhiều khó khăn đặt ra cho tổ chức Công đoàn, đòi hỏi cán bộ Công đoàn phải cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021.

Tặng Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020

Tặng Giấy khen của Công đoàn cơ sở cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020

Dịp này, có 06 cá nhân nhận Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan tặng, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020; 04 đoàn viên được Công đoàn cơ sở tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020.  

Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh trao quyết định công tác cán bộ

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động Tỉnh Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Tỉnh điều động và phân  đồng chí Nguyễn Tấn Lộc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Tỉnh giữ chức Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và trao Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Tỉnh cho đồng chí Nguyễn Bảo Nguyên, Phó Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động Tỉnh đến khi kiện toàn Chủ nhiệm UBKT mới.

Lưu Hùng

Có thể bạn quan tâm