null Ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp tập huấn và thi tìm hiểu kiến thức về công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp tập huấn và thi tìm hiểu kiến thức về công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Công đoàn ngành phối hợp với Sở GDĐT tổ chức tuyên truyền và thi tìm hiểu kiến thức về công tác an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn và các bộ phụ trách ATVSLĐ các đơn vị trường thuộc huyện Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, Thành phố Sa Đéc.

 

Quang cảnh Hội thi tìm hiểu kiến thức về  công tác an toàn, vệ sinh lao động

Trước khi bắt đầu phần thi trắc nghiệm, ông Nguyễn Bình Phong, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Dịch vụ Bảo hộ lao động tỉnh Đồng Tháp chia sẻ một số kiến thức về nghiệp vụ công tác ATVSLĐ: tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn nơi công sở.

Biểu dương, khen thưởng các đơn vị đạt kết quả xuất sắc trong Hội thi

Lần lượt đại diện các đơn vị chọn câu hỏi có nội dung liên quan kiến thức về  công tác an toàn vệ sinh lao động, sau khi nghe MC đọc nội dung, các đơn vị chọn phương án đúng, nếu chọn đáp án sai, các thành viên trong đơn vị có quyền trả lời bổ sung; mỗi đơn vị chỉ được quyền trả lời tối đa 2 lần. Sau 1 lượt thi, Ban tổ chức cũng có câu hỏi giao lưu cho khán giả, mỗi câu trả lời đúng sẽ nhận được 1 phần quà. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao Giấy khen cho 15 đơn vị hoàn thành xuất sắc các phần thi.

Hội thi nhằm nhận thức của cán bộ công đoàn, cán bộ phụ trách ATVSLĐ, nhất là đối với người sử dụng lao động để họ ý thức tốt hơn về quyền lợi và nghĩa vụ trong việc thực hiện công tác đảm bảo ATVSLĐ trong đơn vị.

Phan Khuyên