null Mở lớp 02 huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho Cán bộ quản lý và người lao động

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Mở lớp 02 huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho Cán bộ quản lý và người lao động

Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Dịch vụ Bảo hộ Lao động vừa mở 02 lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho Cán bộ quản lý và người lao động Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp và Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An Giang (phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang), với sự tham gia của hơn 130 cán bộ quản lý và người lao động của 02 Công ty.

Lớp huấn luyện nhằm cập nhật cho tất cả các học viên kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Các chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, cách thức trang bị và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân.

Kiều Thiên