null CĐCS Công ty TNHH Tỷ Thạc: Quan tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

CĐCS Công ty TNHH Tỷ Thạc: Quan tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thực hiện Công văn số 109/LĐLĐ ngày 10/05/2021 của Liên đoàn lao động Tỉnh về việc chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 26.5, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tỷ Thạc tổ chức tặng khẩu trang cho 3.768 đoàn viên, công nhân lao động

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Công ty TNHH Tỷ Thạc thường xuyên cập nhật kịp thời các chỉ đạo Trung ương, Tỉnh, chủ động kịp thời thông tin đến đoàn viên, công nhân lao động; quan tâm giám sát, theo dõi sức khỏe người lao động và tổ chức truyền thông trên hệ thống loa tại công ty; kiểm soát tình hình ra vào cổng công ty, bắt buộc người lao động phải đeo khẩu trang, sát khuẩn, khai báo thông tin, vệ sinh khử trùng, cung cấp xà phòng rửa tay, cồn…

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở phối hợp với Công ty thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho người lao động, an toàn sản xuất.

                                                                                                                                                  Lê Thị Nhớ

Có thể bạn quan tâm