null Hỗ trợ và trao biển tượng trưng mái ấm công đoàn cho 07 đoàn viên khó khăn về nhà ở

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Hỗ trợ và trao biển tượng trưng mái ấm công đoàn cho 07 đoàn viên khó khăn về nhà ở

Chiều ngày 25/5/2021, tại Hội trường cơ quan Liên đoàn Lao động Tỉnh, Ông Trần Hoàng Vũ, Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh đã trao biển tượng trưng hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

Cho 07 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mỗi trường hợp được trao hỗ trợ là 40.000.000 đồng.

Trong số được trao hỗ trợ lần này có 04 trường hợp là đoàn viên, công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, 03 trường hợp là đoàn viên trực thuộc Công đoàn Viên chức.

Được biết, đợt trao 07 “Mái ấm Công đoàn” lần này là nội dung trong kế hoạch tổ chức Tháng công nhân- Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Tỉnh về tổ chức tập trung các hoạt động đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực nhằm chăm cho đoàn viên, người lao động, trong đó có chương trình hỗ trợ và trao biển tượng trưng xây dựng 20 căn nhà Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Tú Uyên

Có thể bạn quan tâm