null Tập trung 12 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2021 do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Tập trung 12 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2021 do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải vừa ký Quyết định số 2270/QĐ-TLĐ, ngày 18/3/2021 về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp 12 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Cụ thể, kết nạp 6.800 đoàn viên công đoàn; thành lập công đoàn cơ sở tại 13 doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên; giới thiệu 1.312 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; đào tạo, bồi dưỡng cho 1.200 cán bộ công đoàn chủ chốt cấp cơ sở; thành lập mới Ban nữ công quần chúng ở 09 công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện kiểm tra tài chính cùng cấp 16 đơn vị; kiểm tra tài chính tại công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước 05 đơn vị.

Ngoài ra, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tại 1.124 cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị người lao động tại 01 doanh nghiệp nhà nước và 112 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở 04 doanh nghiệp nhà nước và 210 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tổ chức, tham gia giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị 15 cuộc; ký mới thỏa ước lao động tập thể ở 10 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca lên bằng và cao hơn 15.000 đồng ở 15 doanh nghiệp; tổ chức Tháng công nhân năm 2021 ở 214 công đoàn cơ sở.

LƯU HÙNG

Có thể bạn quan tâm