null Đảng ủy LĐLĐ Tỉnh: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Đảng ủy LĐLĐ Tỉnh: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

Ngày 19.3, tại Hội trường cơ quan, Đảng ủy Liên đoàn Lao động Tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

Cho hơn 40 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc cơ quan LĐLĐ Tỉnh, Công đoàn Viên chức, Nhà Văn hóa Lao động, Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ Bảo hộ lao động, Quỹ trợ vốn Cep chi nhánh Cao Lãnh.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được Đảng ủy Liên đoàn Lao động Tỉnh triển khai các nội dung  như: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình hành động năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI gắn với thực hiện Kết luận số 91-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ LĐLĐ Tỉnh năm 2021; Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghĩa - Phó Bí thư Đảng uỷ LĐLĐ Tỉnh triển khai chuyên đề tại Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững nội dung cơ bản và các giải pháp được nêu trong các Nghị quyết, từ đó nâng cao nhận thức và sự đồng thuận cao Nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Lưu Hùng

Có thể bạn quan tâm