null Đồng Tháp: Hướng dẫn tổ chức Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Đồng Tháp: Hướng dẫn tổ chức Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ vừa ký ban hành Công văn số 57/LĐLĐ, ngày 16/3/2021 về việc hướng dẫn tổ chức Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Đây là một trong các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021. Đối tượng tham gia Chương trình là đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với chính quyền cùng cấp để phát động, triển khai chương trình tại 100% công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc. Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS tổ chức, triển khai chương trình; lựa chọn, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các sáng kiến áp dụng hiệu quả ở CĐCS. Tổng hợp các sáng kiến của cơ sở đã được thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng ý triển khai thực hiện để gửi về Liên đoàn Lao động Tỉnh tổng hợp.

Đới với CĐCS phổ biến, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia chương trình. Phối hợp với người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện chương trình, có nội dung cụ thể và có chính sách động viên đối với đoàn viên, CNVCLĐ có sáng kiến được áp dụng mang lại kết quả trong khoảng thời gian từ tháng 02 đến tháng 5 năm 2021 (sáng kiến có thể được nghiên cứu, đề xuất trước tháng 2/2021 nhưng bắt đầu triển khai thực tế trong giai đoạn từ tháng 02 đến tháng 5/2021). Tổng hợp, giới thiệu những sáng kiến của đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng chương trình đã được thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng ý triển khai thực hiện, đã có hiệu quả hoặc áp dụng thử có khả năng mang lại lợi ích thiết thực gửi về công đoàn cấp trên cơ sở để tổng hợp và gửi về Liên đoàn Lao động Tỉnh (qua Ban Chính sách - Pháp luật). Hướng dẫn đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ cập nhật sáng kiến vào phần mềm quản lý theo Hướng dẫn số 1653/TLĐ, ngày 25/02/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Lưu Hùng

Có thể bạn quan tâm