null LĐLĐ thành phố Hồng Ngự: Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

LĐLĐ thành phố Hồng Ngự: Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Ngày 16/3/2021, Liên đoàn Lao động thành phố Hồng Ngự tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, đến dự có hơn 50 đồng chí là cán bộ chủ chốt các công đoàn cơ sở

Tại Hội thảo, Liên đoàn Lao động Thành phố đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công đoàn thời gian qua và gợi ý thảo luận cho các CĐCS trực thuộc. Qua đó, các CĐCS đã nêu những kinh nghiệm, giải pháp, cách làm có hiệu quả và những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công đoàn thời gian qua. Sau khi tiếp thu ý kiến của CĐCS, Liên đoàn Lao động Thành phố đã giải đáp các thắc mắc, tháo gở những khó khăn cũng như định hướng các giải pháp thực hiện trong thời gian tới cho các CĐCS về công tác thi đua, các mô hình, việc làm ý nghĩa, công tác tài chính...

Thông qua Hội thảo nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ công đoàn ở cơ sở; đồng thời tổng hợp những giải pháp hay, những khó khăn vướng mắc và nghiên cứu nội dung chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS.

Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Hồng Ngự cũng đã tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn quí 1 năm 2021 và định hướng hoạt động công đoàn, các nhiệm vụ trọng tâm mà CĐCS cần tập trung trong tháng công nhân và quí 2 năm 2021.

THANH PHÁT