null Những điều cần biết khi nghỉ thai sản dịp Tết

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Những điều cần biết khi nghỉ thai sản dịp Tết

Lao động nữ nghỉ thai sản trùng dịp Tết sẽ không được nghỉ bù mà chỉ được nghỉ theo thời gian đã quy định.

Theo quy định, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Tuy nhiên, có một lưu ý, thời gian nghỉ thai sản đã bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hằng tuần. Do đó, lao động nữ nghỉ thai sản trùng dịp Tết sẽ không được nghỉ bù mà chỉ được nghỉ theo thời gian đã quy định.

Ngoài ra, những ngày Tết nằm trong thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động thì người sử dụng lao động không có trách nhiệm chi trả tiền lương cho những ngày này.

Mặc dù vậy, lao động nữ nghỉ thai sản dịp Tết vẫn được tính hưởng nguyên lương theo chế độ của bảo hiểm xã hội theo quy định. Điều này đồng nghĩa rằng, trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ vẫn sẽ được hưởng nguyên 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ thai sản. Quỹ bảo hiểm xã hội sẽ chịu trách nhiệm thanh toán 100% lương cho ngày này.

TÚ QUỲNH (BÁO LAO ĐỘNG)

Có thể bạn quan tâm