null Hiệu quả công tác truyền thông qua mạng xã hội

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Hiệu quả công tác truyền thông qua mạng xã hội

Thực hiện Chương tình số 06/CTr-LĐLĐ ngày 16/01/2019 về nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trong ĐV&NLĐ giai đoạn 2018 - 2023, thời gian qua, các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền trong ĐV&NLĐ.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải thay đổi phương thức tuyên truyền cho phù hợp với điều kiện hiện nay. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng chất lượng tuyên truyền về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn ngày càng nâng lên, nhất là một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc đã tận dụng tuyên truyền về hoạt động công đoàn trên hệ thống mạng xã hội như zalo, facebook, fanpgae, youtube đăng tải nhiều nội dung phong phú như (inforgrapphic, clip, video hỏi - đáp pháp luật)….thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và người lao động đăng nhập và truy cập, chia sẻ. Đến nay, đa số cán bộ công đoàn các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động ĐV&NLĐ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền.  Liên đoàn Lao động Tỉnh tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, Bộ luật Lao động năm 2019, truyền thống Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Đồng Tháp, có 12.949 lượt bài dự thi của đoàn viên và người lao động; tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác truyền thông công đoàn cho hơn 20 cán bộ công đoàn phụ trách công tác truyền thông công đoàn trong tỉnh. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn tích cực tuyên truyền, vận động ĐV&NLĐ tham cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Bộ luật Lao động năm 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức có 02 công nhân lao động đạt giải khuyến khích.

LĐLĐ tỉnh nâng cấp giao diện Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh, tăng cường đưa tin bài tuyên truyền về hoạt động công đoàn trên mạng xã hội facebook, zalo Công đoàn Đồng Tháp. Hiện nay, có 10 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trang fanpage Công đoàn, 01 Công đoàn cấp trên có Trang Thông tin điện tử; hầu hết các cấp công đoàn có thành lập nhóm, group zalo công đoàn để trao đổi thông tin hoạt động công đoànTỉnh nâng cấp giao diện Trang Thông tin điện tử LĐLĐ Tỉnh, tăng cường đưa tin bài tuyên truyền về hoạt động công đoàn trên mạng xã hội facebook, zalo Công đoàn Đồng Tháp. Hiện nay, có 10 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trang fanpage Công đoàn, 01 Công đoàn cấp trên có Trang Thông tin điện tử; hầu hết các cấp công đoàn có thành lập nhóm, group zalo công đoàn để trao đổi thông tin hoạt động công đoàn

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin tuyên truyền còn một số hạn chế như: Cán bộ làm công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, công tác phối hợp với các ngành, chức năng có lúc chưa nhịp nhàng; hình thức, nội dung tuyên truyền có lúc có nơi chưa đổi mới nên chưa thu hút đông đảo người lao động tham gia, nhất là công nhân lao động ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Nguyên nhân của những hạn chế trên là do: Lựa chọn tài liệu tuyên truyền cũng như hình thức tuyên truyền có lúc chưa phù hợp với từng đối tượng; cơ sở vật chất đầu tư, trang bị cho công tác tuyên truyền tuy được quan tâm nhưng vẫn còn thiếu; doanh nghiệp chưa tạo điều kiện để công đoàn tổ chức các cuộc tuyên truyền; ý thức đoàn viên, người lao động chưa cao khi được tham gia các cuộc tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng, một phần là do báo cáo viên truyền đạt chưa thu hút được đoàn viên, người lao động, tài liệu chưa cô động, súc tích...

Từ thực trạng đã nêu, để công tác thông tin, tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động đạt được hiệu quả thời gian tới, phát huy đúng với vai trò là cầu nói để đưa thông tin được truyền tải đến đoàn viên và người lao động, cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thông qua Trang thông tin điện tử, mạng xã hội zalo, facebook, fanpgae, youtube, đặc biệt chú trọng các hình thức tổ chức như: cuộc thi trực tuyến, cuộc thi tìm hiểu bằng hình thức hỏi nhanh, đáp lẹ, câu hỏi trắc nghiệm.....Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nắm bắt, xử lý thông tin qua mạng xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế  lực thù địch, phần tử cơ hội...Biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động. Tổ chức tọa đàm, hội nghị, tập huấn các kỹ năng cần thiết cho cán bộ làm công tác tuyên truyền nhằm giúp cho đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên có cơ hội giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Tranh thủ sự đồng thuận từ phía doanh nghiệp, sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cơ quan nhà nước có liên quan và sự đổi mới sáng tạo của mỗi CĐCS. Khi hiểu biết về pháp luật của người lao động được nâng lên, họ sẽ ý thức trong việc tôn trọng và chấp hành pháp luật, biết cách tự bảo vệ mình trong quan hệ lao động. Đây là giải pháp góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 37, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư. 

Công tác thông tin tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng, là khâu đầu tiên trong việc đưa các chủ trường, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn đến với ĐV&NLĐ. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác này, ngoài những giải pháp nêu trên, các cấp công đoàn cần phải nêu cao hơn nữa nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, để có những định hướng, đổi mới cho phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động thu hút đoàn viên và người lao động tham gia, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp đã đề ra.

          Thùy Linh

Có thể bạn quan tâm