null LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp: Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác truyền thông công đoàn cho cán bộ Công đoàn

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp: Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác truyền thông công đoàn cho cán bộ Công đoàn

Sáng ngày 27.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác truyền thông công đoàn cho hơn 20 cán bộ công đoàn phụ trách công tác truyền thông công đoàn trong tỉnh

Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh đã đến dự và phát biểu khai mạc.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh - Trần Hoàng Vũ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Công đoàn là nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức Công đoàn - trong đó, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác truyền thông về Công đoàn thời gian cũng được tổ chức Công đoàn quan tâm. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra nhanh chóng làm thay đổi sâu sắc về phương pháp, cách thức tuyên truyền vận động đoàn viên và người lao động trong tình hình mới. Đòi hỏi cán bộ Công đoàn cần phải thay đổi tư duy, cách thức tuyên truyền để vận động đoàn viên và người lao động hiểu, tích cực tham gia vào tổ chức Công đoàn. Nghị Quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam lần thứ XII cũng đã xác định - Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới là 01 trong 03 khâu đột phá quan trọng của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Xác định nhiệm vụ của công tác truyền thông công đoàn trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành LĐLĐ Tỉnh đã có Chương trình hành động số 06 /CTr-LĐLĐ, ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Tỉnh về Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền vận động đoàn viên và người lao động giai đoạn 2018 - 2023”. Thời gia qua, công tác truyền thông về Công đoàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, nội dung, hình thức đã có sự đổi mới, cán bộ Công đoàn biết tận dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để ứng dụng tuyên truyền đến đoàn viên và người lao động một cách hiệu quả. Tuy nhiên, việc tuyên truyền chỉ dừng lại ở nội dung viết tin, bài, chưa khai thác, sử dụng các thiết bị, điện thoại thông minh, để xử lý, biên tập, dựng hình thành các sản phẩm clip truyền thông tuyên truyền, tạo dựng hình ảnh trực quan, sinh động, tương tác giữa đoàn viên và người lao động với tổ chức Công đoàn. Đồng thời, Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh mong muốn sau lớp tập huấn, với kiến thực được trang bị, mỗi cán bộ Công đoàn phải biết thực hiện tốt nội dung đã tập huấn vào trong quá trình công tác. Tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về Công đoàn tại địa phương, ngành một cách linh hoạt, sinh động, phù hợp, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đã đề ra.

Ông Võ Nguyễn Trọng Hưởng, Phó Trưởng phòng Biên tập chương trình Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp hướng dẫn cách biên tập, viết tin

Lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày 27.28/10, cán bộ Công đoàn sẽ được báo cáo viên thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp chia sẻ, hướng dẫn nội dung biên tập, quay phim, phỏng vấn, dựng hình của 01 tin, phóng sự ngắn về công đoàn.

LƯU HÙNG

Có thể bạn quan tâm