null Lao động nam cũng sẽ được hỗ trợ chi phí gửi trẻ

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Lao động nam cũng sẽ được hỗ trợ chi phí gửi trẻ

 (NLĐO) - Một trong những trách nhiệm của người sử dụng lao động là giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động

Bộ Luật Lao động 2019 đã được Quốc hội thông qua, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, với nhiều thay đổi liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Một trong những trách nhiệm của người sử dụng lao động quy định tại Điều 136 Bộ Luật Lao động 2019 là giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động.

Tại Bộ Luật Lao động 2012, đây là quyền lợi dành riêng cho lao động nữ. Cụ thể, tại khoản 4, Điều 154 quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ là: Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ.

Như vậy, từ ngày 1-1-2021, lao động nam cũng được hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo hoặc hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo.

Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ chưa được quy định. (Trước đây, tại Nghị định hướng dẫn, mức và thời gian hỗ trợ do người sử dụng lao động thỏa thuận với đại diện lao động nữ, căn cứ điều kiện cụ thể để xây dựng phương án, kế hoạch hỗ trợ).

(Theo H.Lê, nld.com.vn)

Có thể bạn quan tâm