null Đảng ủy LĐLĐ Tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ VIII

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Đảng ủy LĐLĐ Tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ VIII

Ngày 01/10/2020, tại hội trường cơ quan, Đảng ủy Liên đoàn Lao động Tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, quần chúng đã được nghe Bí thư Đảng ủy LĐLĐ Tỉnh – Trần Hoàng Vũ báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện tốt cải cách hành chính trong Đảng; nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng; Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh; Xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, tạo nguồn kết nạp đảng viên; đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Dịp này, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng thông tin tình hình kinh thế xã hội của Tỉnh 09 tháng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020.

Qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm nội dung, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, phù hợp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết

Đức Trung

Có thể bạn quan tâm