null TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM SẼ BIỂU DƯƠNG GIA ĐÌNH CNVCLĐ TIÊU BIỂU TOÀN QUỐC VÀO NĂM 2021

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM SẼ BIỂU DƯƠNG GIA ĐÌNH CNVCLĐ TIÊU BIỂU TOÀN QUỐC VÀO NĂM 2021

Ngày 28/9, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ban hành kế hoạch số 66/KH-TLĐ về tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn quốc, giai đoạn 2016-2020 nhân kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021)

Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn kèm tiền thưởng cho các gia đình đoàn viên CNVCLĐ tiêu biểu (bao gồm cả gia đình cán bộ công đoàn chuyên trách) làm việc trong các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn cả nước và đảm bảo các điều kiện cần thiết. Đối với gia đình CNLĐ thì cả hai vợ chồng đều là lao động nhập cư vượt mọi khó khăn, đảm bảo việc làm, chia sẻ trong cuộc sống và quan tâm giáo dục con cái học tập tiến bộ; gia đình nữ CNLĐ nhập cư điển hình trong việc giúp đỡ anh, chị, em trong gia đình học tập, tạo việc làm ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc;

Đối với gia đình CNVCLĐ thì phải có một trong các điều kiện như: (1) có vợ/ chồng công tác tại biên giới, hải đảo (2) gia đình có vợ/chồng thường xuyên phải công tác xa nhà nhưng luôn hỗ trợ, động viên nhau trong công tác, sắp xếp cuộc sống gia đình, chăm lo con cái học tập tiến bộ; (3) có vợ/chồng bị tai nạn lao động nặng (chết hoặc thương tật nặng được hưởng trợ cấp hàng tháng) vượt mọi khó khăn nuôi dạy   con tốt; (4) điển hình trong việc phụng dưỡng, chăm sóc ông/bà/bố/mẹ/con/cháu mắc bệnh hiểm nghèo. 

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng xây dựng tiêu chuẩn đối với những gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được xét chọn, biểu dương. Đó là,  trong 5 năm liên tục từ 2016-2020 gia đình được công nhận là “Gia đình văn hóa” tại nơi cư trú. Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú; gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; các thành viên trong gia đình đạt kết quả tốt trong lao động, sản xuất, công tác và học tập. Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ công đoàn chuyên trách phải cương mẫu chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; tích cực tham gia các hoạt động của công đoàn; đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên; trong 5 năm từ 2016-2020 đã được các cấp, ngành, địa phương tặng bằng khen. Riêng đối với nữ có 5 năm liên tục (2016-2020) đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Công nhân lao động trực tiếp thì phải gương mẫu chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; được đơn vị, doanh nghiệp công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; vượt khó, có sáng kiến, sáng tạo được cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc các ban, ngành công nhận; tích cực tham gia các hoạt động của công đoàn. Trong 5 năm từ 2016-2020 đã được các cấp, ngành, địa phương khen thưởng.

Tại kế hoạch, Tổng LĐLĐ Việt Nam giao chỉ tiêu mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW và tương đương đề cử 01 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu (riêng TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương được đề cử 02 gia đình) đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam xét chọn các gia đình tiêu biểu xuất sắc để biểu dương.

 Ban Thường vụ LĐLĐ cấp tỉnh, công đoàn ngành trung ương xét chọn các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu đủ điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên và hoàn thiện hồ sơ  đề nghị TLĐ xem xét biểu dương, khen thưởng  đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Cần lựa chọn gia đình tiêu biểu phù hợp với đặc thù và thực tiễn của ngành, địa phương.

Hồ sơ đề nghị TLĐ biểu dương bao gồm: (1) Tờ trình đề nghị Tổng Liên đoàn biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn quốc, giai đoạn 2016-2020; (2) biên bản họp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, công đoàn ngành Trung ương và tương đương xét chọn đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu; (3) danh sách trích ngang gia đình CNVCLĐ tiêu biểu; (4) báo cáo thành tích của CNVCLĐ được đề nghị biểu dương gia đình tiêu biểu có xác nhận của Ban Chấp hành CĐCS. Yêu cầu ghi rõ quá trình phấn đấu để đạt được thành tích và những nỗ lực trong tổ chức, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc (từ 2016-2020). Nếu là nam CNVCLĐ cần làm rõ nội dung chia sẻ và hiệu quả của việc chia sẻ công việc trong gia đình; (5) giấy công nhận hoặc giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú là Gia đình văn hoá; các bằng khen, giấy khen trong sản xuất, công tác, học tập, tham gia các hoạt động tại cộng đồng của các thành viên trong gia đình trong 5 năm từ năm 2016-2020 (bản phôtô); (6) gửi 02 ảnh màu, gồm 1 ảnh chân dung CNVCLĐ và 1 ảnh về chủ đề hoạt động của gia đình (gửi ảnh file mềm).

Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, mục đích của biểu dương là tôn vinh và nhân rộng các gương điển hình gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn quốc, đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất, công tác, học tập và giúp đỡ cộng đồng; vượt khó vươn lên, làm kinh tế giỏi, chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

 Thông qua hội nghị khẳng định vai trò của gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong việc gương mẫu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;  bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam và sự đóng góp tích cực, hiệu quả của gia đình CNVCLĐ trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. Đồng thời, việc lựa chọn gia đình CNVCLĐ tiêu biểu phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Kế hoạch này. Các hoạt động được tổ chức đảm bảo thiết thực, trang trọng và tiết kiệm.

Hồ sơ gửi về Tổng Liên đoàn (qua Ban Nữ công) trước ngày 31/03/2021, đồng thời gửi hồ sơ và ảnh vào địa chỉ email: bannucongcdvn@gmail.com. Quá thời hạn trên, đơn vị nào không gửi coi như không đề nghị biểu dương.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dự kiến tổ chức Hội nghị biểu dương tại Hà Nội, thời gian trong tháng 6/2021.

Ngọc Tú (Cổng TTĐT Công đoàn Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm