null LĐLĐ thành phố Sa Đéc: Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2020

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

LĐLĐ thành phố Sa Đéc: Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2020

Sáng ngày 23/9//2020, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Sa Đéc, Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố mở lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2020

Cho 124 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UV.BCH, tổ trưởng, tổ phó các CĐCS, nghiệp đoàn, các CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước và CĐCS trường học.

Lớp tập huấn diễn ra 3 ngày từ ngày 23/9 đến ngày 25/9/2020 với các nội dung như: Công tác thi đua, khen thưởng; Hướng dẫn hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động; hướng dẫn xây dựng thỏa ước lao động tập thể; Công tác Văn phòng, Công tác Tài chính Công đoàn;Hoạt động UBKT.CĐCS; tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên; Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, những mục tiêu định hướng giai đoạn 2020-2025; triển khai Kế hoạch tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội công đoàn các cấp.

        Thông qua lớp tập huấn, cán bộ CĐCS có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, nắm vững nghiệp vụ công tác công đoàn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở trong tình hình mới hiện nay.

QUANG THƠM

Có thể bạn quan tâm