null LĐLĐ H. Lấp Vò: Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cơ sở

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

LĐLĐ H. Lấp Vò: Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cơ sở

Trong 03 ngày (16,17,18/9/2020), Liên đoàn Lao động huyện Lấp Vò tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho hơn 150 cán bộ CĐCS trực thuộc.

Tại Hội nghị tập huấn, cán bộ Công đoàn cơ sở đã được các báo cáo viên của Liên đoàn Lao động Huyện triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và những nội dung cơ bản về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra CĐCS, công tác kiểm tra giám sát của Công đoàn, nghiệp vụ công tác tài chính, kế toán.

Thông qua Hội nghị tập huấn giúp cán bộ Công đoàn cơ sở trang bị kiến thức, nắm vững nghiệp vụ, từ đó nâng cao chất lượng công tác công đoàn.

Kim Huyền

Có thể bạn quan tâm