null Ngày nghỉ lễ, tết của người lao động vào năm 2021 thay đổi ra sao?

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Ngày nghỉ lễ, tết của người lao động vào năm 2021 thay đổi ra sao?

Từ năm 2021, người lao động được nghỉ 11 ngày làm việc, hưởng nguyên lương trong các dịp lễ, tết.

Theo Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1.1.2021, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết.

Cụ thể, Tết Dương lịch là 1 ngày; Tết Âm lịch là 5 ngày; Ngày Chiến thắng là 1 ngày; Ngày Quốc tế lao động là 1 ngày; Quốc khánh là 2 ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là 1 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Theo quy định hiện hành (Luật Lao động năm 2021), người lao động là công dân Việt Nam được nghỉ 10 ngày lễ, tết. Tuy nhiên từ năm 2021, theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động là công dân Việt Nam được nghỉ 11 ngày làm việc, hưởng nguyên lương trong các dịp lễ, tết (thêm 1 ngày nghỉ Quốc Khánh).

Theo quy định mới, người sử dụng lao động sẽ không còn quyền chủ động quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động.

Cụ thể, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ lễ Quốc Khánh là ngày 2.9 hàng năm cộng thêm 1 ngày liền kề trước hoặc sau.

Còn ngày nghỉ Tết Âm lịch, theo quy định hiện hành thời gian nghỉ cụ thể do người sử dụng lao động lựa chọn theo nguyên tắc gồm 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm âm lịch hoặc 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm âm lịch.

Theo Bộ luật Lao động 2019, thời gian nghỉ Tết Âm lịch sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ (5 ngày).

ANH THƯ (BÁO LAO ĐỘNG)

Có thể bạn quan tâm