null Chỉ có duy nhất một trường hợp không phải chuyển đổi vị trí công tác

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Chỉ có duy nhất một trường hợp không phải chuyển đổi vị trí công tác

Theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng có hiệu lực từ tháng 7.2019, định kỳ công chức sẽ phải luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác 2-5 năm/lần.

Việc chuyển đổi này phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức đơn vị.

Mặc dù việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác là một trong những biện pháp có hiệu quả trong việc phòng, chống tham nhũng nhưng không phải trường hợp nào cũng phải chuyển đổi.

Điều này được quy định tại Điều 38 và Điều 39, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, chỉ có duy nhất một trường hợp không phải chuyển đổi vị trí công tác là người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, có một số trường hợp chưa phải chuyển đổi vị trí công tác gồm:

- Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật.

- Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

- Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái.

- Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

TÚ QUỲNH (Báo Lao động)

Có thể bạn quan tâm