null Tiếp tục tuyên truyền và tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Tiếp tục tuyên truyền và tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Tóm tắt

Đó là nội dung trích yếu Công văn số 233/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Tỉnh vừa ban hành ngày 29/7/2020 chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục tuyên truyền và tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

  Theo đó, trước diễn biến mới của dịch Covid-19 thời gian qua một số địa phương trong nước đã phát hiện người mắc Covid-19 ở cộng đồng, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao Liên đoàn Lao động Tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 322/UBND-THVX, ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về tăng cường phòng, chống dịch bệ  nh Covid-19 trên địa bàn Tỉnh. Đối với các hoạt động sơ kết, tổng kết… tập trung đông người phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm không để xảy ra các trường hợp lây nhiệm trong cộng đồng. Cùng với đó công đoàn các cấp tuyên truyền, khuyến cáo đoàn viên và người lao động đeo khẩu trang ở nơi tập trung đông người, điểm công cộng; thông tin đến Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố khi có người thân hoặc phát hiện các trường hợp người đến từ (hoặc đi qua), trở về từ Đà Nẵng hoặc vùng có dịch bệnh (từ sau ngày 18/7), hướng dẫn, theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định.

Đồng thời công đoàn cần phối hợp với người sử dụng lao động tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện biện pháp tự phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn tại nơi làm việc, nơi sản xuất, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Công đoàn quan nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm đoàn viên và người lao động; có giải pháp phù hợp theo dõi, quản lý chặt chẽ đoàn viên và người lao động, nhất là đoàn viên, công nhân lao động tạm ngừng việc, nắm tình hình quan hệ lao động để tham mưu giải quyết kịp thời, phù hợp. Phát hiện và báo cáo cơ quan có thẩm quyền các trường hợp đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống đoàn viên và người lao động. 

Đức Trung

Có thể bạn quan tâm