null Tập huấn công tác ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn các khu công nghiệp

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Tập huấn công tác ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn các khu công nghiệp

Tóm tắt

Nhằm nâng cao kỹ năng cho cán bộ công đoàn về an toàn trong lao động sản xuất, từ ngày 28 - 30 tháng 7 năm 2020, tại khu công nghiệp Sa Đéc Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho 126 học viên là cán bộ chủ chốt CĐCS, cán bộ làm công tác quản lý, phụ trách mảng ATVSLĐ trong doanh nghiệp.

Các học viên đã được trang bị những kiến thức về Pháp luật lao động cũng như vai trò, nhiệm vụ của CĐCS trong công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp; phương thức tổ chức, quản lý hoạt động mạng lưới An toàn Vệ sinh viên; đánh giá nguy cơ rủi ro trong lao động sản xuất tại nơi làm việc,…Qua lớp tập huấn, cán bộ Công đoàn cơ sở đã nắm bắt những kiến thức về công tác ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo môi trường lao động ổn định, hài hòa góp phần nâng cao năng xuất lao động của doanh nghiệp; góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động xảy ra tại doanh nghiệp và đồng thời giúp cho người lao động yên tâm sản xuất, từ đó vận hành có hiệu quả, phòng ngừa giảm thiểu mất ATVSLĐ.

                                                                       Thanh Nhàn

Có thể bạn quan tâm