null Đồng Tháp: Đào tạo cán bộ Công đoàn để góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Đồng Tháp: Đào tạo cán bộ Công đoàn để góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp

Tóm tắt

Sáng ngày 20/7, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp khai mạc Hội nghị tấp huấn bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, trao đổi kinh nghiệm chỉ đạo công tác công đoàn cho hơn 120 cán bộ Công đoàn trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh nhấn mạnh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn là nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức Công đoàn, đây cũng là nội dung cốt lõi mà Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Đồng Tháp đã xác định. Tập huấn cho cán bộ Công đoàn lần này nhằm quán triệt những chủ trương, định hướng quan trọng của Đảng, tổ chức Công đoàn, đồng thời nhằm bổ sung kiến thức mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn các cấp đề ra.

Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày: từ ngày 20 - 22/7/2020. Tham gia lớp tập huấn lần này, cán bộ Công đoàn được lãnh đạo Ban Dận vận Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động Tỉnh chia sẻ, cung cấp các nội dung, kiến thức gồm: Một số vấn đề cơ bản của Công đoàn Việt Nam, cơ hợi và thách thức; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù dịch trong tình hình mới và những vấn đề cơ bản về công tác tuyên truyền vận động công đoàn trong tình hình hiện nay; quan điểm của Đảng về công tác công đoàn trong tình hình mới; công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn; những vấn đề cơ bản về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công tác quản lý tài chính, tài sản Công đoàn; vai trò của công đoàn trong mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến và công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động trong bối cảnh  mới; công tác kiểm tra giám sát của tổ chức Công đoàn.

LƯU HÙNG

 

 

Có thể bạn quan tâm