null 1.512 lượt đoàn viên và người lao động tham gia thi thử Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

1.512 lượt đoàn viên và người lao động tham gia thi thử Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến

Tóm tắt

Ngày 15/7/2020, Liên đoàn Lao động Tỉnh đã tổ chức thi thử cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, Bộ luật Lao động năm 2019, truyền thống Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Đồng Tháp trên Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ https://ldld.dongthap.gov.vn  thu hút 1.512 lượt đoàn viên và người lao động trong tỉnh tham gia.

Nhiều đơn vị tích cực vận động đoàn viên và người lao động tham gia như: Công đoàn ngành Giáo dục Tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Lấp Vò, Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười, Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh, Liên đoàn Lao động huyện Cao Lãnh. Nổi bật nhất là Công đoàn ngành Giáo dục Tỉnh đã vận động 588 đoàn viên tham gia và có 01 đoàn viên đạt 48/50 câu hỏi.

Cuộc thi chính thức sẽ diễn ra từ 07 giờ, ngày 20/7/2020 và kết thúc lúc 23 giờ, ngày 25/7/2020. Ban Tổ chức sẽ trao 17 giải thưởng gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích và 01 giải cho đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở và Cụm công đoàn các đơn vị Trung ương, Địa phương, Cụm công đoàn Ngân hàng Đồng Tháp vận động đoàn viên Công đoàn, người lao động có nhiều thí sinh tham gia cuộc thi nhất (tính tỷ lệ % trên số đoàn viên và người lao động)

Đây là cuộc thi nhằm chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời tuyên truyền trong đoàn viên và người lao động về truyền thống lịch sử Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Đồng Tháp, nâng cao kiến thức hiểu biết về Bộ luật Lao động, Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho đoàn viên và người lao động.

Lưu Hùng

Có thể bạn quan tâm