null Quyền lợi của vợ, chồng khi sinh con trong năm 2020?

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Quyền lợi của vợ, chồng khi sinh con trong năm 2020?

Nếu như sinh con từ ngày 1-7-2020 trở đi thì tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh tăng 33.000 đồng/ngày so với thời điểm trước.

Thời gian nghỉ sinh

Đối với LĐN, cũng tại Luật này, cụ thể điều 34, thời gian nghỉ sinh của NLĐ được quy định như sau: LĐN sinh con được nghỉ việc trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

Đối với lao động nam, lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ: 5 ngày làm việc; 7 ngày làm việc nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi; sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc; 14 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật (thời gian nghỉ được tính trong khoảng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con).

Về thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh. Điều 41 Luật BHXH 2014 nêu rõ: Trong khoảng 30 ngày đầu trở lại làm việc ngay sau khi nghỉ thai sản mà sức khỏe chưa phục hồi thì LĐN được nghỉ tối đa: 10 ngày nếu sinh một lần từ 2 con trở lên; 7 ngày nếu sinh con phải phẫu thuật; 5 ngày đối với các trường hợp khác (thời gian nghỉ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần).

Có thể bạn quan tâm