Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 61/BC-LĐLĐ 21/07/2021 Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2021
2 183/LDLD 05/07/2021 Về việc triển khai chỉ thị số 05-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy
3 165/LĐLĐ 16/06/2021 Vận động đóng góp Quỹ Vắc - xin phòng, chống dịch Covid-19
4 Thể lệ Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV
5 131/LĐLĐ 25/05/2021 Về việc hưởng ứng Cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV
6 88/LĐLĐ 13/04/2021 Về việc hỗ trợ xây dựng "Mái ấm công đoàn" năm 2021
7 20/KH-LĐLĐ 12/04/2021 Kế hoạch Hội nghị biểu dương "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" năm 2021
8 57/LĐLĐ 16/03/2021 Về việc hướng dẫn tổ chức Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"
9 11/KH-LĐLĐ 09/03/2021 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong ĐV và NLĐ giai đoạn 2021 - 2025
10 52/LĐLĐ 10/03/2021 Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
11 TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021- 2026
12 08/2020/TT-BLĐTBXH 15/10/2020 Thông tư 08 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
13 321/LĐLĐ 22/10/2020 Tổng kết công tác thi đua và xét khen thưởng năm 2020
14 311/LĐLĐ 16/10/2020 Công văn số 311 ngày 16 tháng 10 năm 2020
15 145/ldld 28/08/2020 Trích yếu văn bản
16 123/123 07/08/2020 Tiêu đề

Xuất bản thông tin