null Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn Đồng Tháp tổ chức thi nâng cấp đai lớp Võ Cổ Truyền

Trang chủ Chi tiết bài viết

Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn Đồng Tháp tổ chức thi nâng cấp đai lớp Võ Cổ Truyền

Ngày 11.10.2020, Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn Đồng Tháp tổ chức thi nâng cấp đai lớp Võ Cổ Truyền Việt Nam lần I năm 2020.

Có 25 võ sinh thuộc lớp võ Taekwondo của Nhà Văn hóa Lao động tham gia thi từ cấp I đến cấp II. Kết quả, tất cả các em đã hoàn thành tốt trong kỳ thi lần này.

Hữu Trí

Nó: dongthap.gov.vn:8080