null Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn Đồng Tháp tổ chức thi nâng cấp đai bộ môn Taekwondo lần III

Trang chủ Chi tiết bài viết

Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn Đồng Tháp tổ chức thi nâng cấp đai bộ môn Taekwondo lần III

Ngày 04.10.2020, Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn Đồng Tháp tổ chức thi nâng cấp đai bộ môn Taekwondo lần III năm 2020.

Quang cảnh kỳ thi

Có 22 em võ sinh thuộc lớp võ Taekwondo của Nhà Văn hóa Lao động tham gia thi từ đai trắng cấp 08 đến đai đỏ cấp 01; thi căn bản gồm các đòn đấm và 04 đòn chân, quyền; thi thể lực gồm đai trắng lên đai trắng hít đất 10 lần, đai vàng hít đất 15 lần, đai xanh hít đất 25 lần; thi đối luyện gồm nhất thể đối luyện theo từng cấp đai từ cấp 08 đến cấp 01. Kết quả, tất cả các em đã hoàm thành tốt trong lỳ thi lần này.

Hữu Trí

Nó: dongthap.gov.vn:8080