null Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho công nhân thuộc Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng Thiên An

Trang chủ Chi tiết bài viết

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho công nhân thuộc Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng Thiên An

Ngày 28/02/2023, tại Hội trường trường tiểu học An Bình (huyện Cao Lãnh), Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Dịch vụ Bảo hộ Lao động mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 40 học viên là công nhân thuộc Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng Thiên An.

 

Sau khi tham dự lớp huấn luyện, tất cả các học viên nắm vững kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động; văn bản pháp luật, quy định nhà nước liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng văn hóa an toàn trong lao động; biện pháp phòng chống yếu tố nguy hiểm và có hại khi thi công xây dựng.

    

                                                                                       Kiều Thiên