null Nhà Văn hóa Lao động tổ chức thi nâng cấp Đai lần thứ II năm 2022

Trang chủ Chi tiết bài viết

Nhà Văn hóa Lao động tổ chức thi nâng cấp Đai lần thứ II năm 2022

Nhà Văn hoá Lao động Đồng Tháp vừa tổ chức thi nâng cấp Đai lần thứ II năm 2022 cho 50 thí sinh lớp Võ Taekwondo của Nhà Văn hóa Lao động.

 

Các võ sinh tham gia thi từ Đai trắng cấp 8 đến Đai đỏ cấp 1, gồm các phần thi: Căn bản, bài tấn, các đòn đấm và 4 đoàn chân. Kết quả, tất cả các võ sinh được Ban Giám khảo chấm đạt kết quả tốt trong kỳ thi lần này.

Việc tổ chức thi nâng Đai nhằm kiểm tra đánh giá lại quá trình học tập của các võ sinh, qua đó cũng góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe cho cho con cán bộ, đoàn viên và người lao động.

HỮU TRÍ