null Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho Công ty TNHH Bệnh viện mắt Quang Đức

Trang chủ Chi tiết bài viết

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho Công ty TNHH Bệnh viện mắt Quang Đức

Ngày 05/11/2022, Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Dịch vụ Bảo hộ Lao động phối hợp với Công ty TNHH bệnh viện mắt Quang Đức mở  lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên của Công ty có 51 học viên tham dự.

 

 

Sau khi huấn luyện tất cả các học viên được cập nhật nhật kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động, văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

                                                                                       Kiều Thiên