null Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp gặp gỡ cán bộ công đoàn