ناشر الأصول

ناشر الأصول

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 3345/QĐ-TLĐ 11/10/2021 V/v Chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19
2 Số 394/LĐLĐ 07/12/2021 V/v hướng dẫn thủ tục hỗ trợ đối với trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19 đã chuyển địa điểm cư trú
3 03/TTHT-LĐLĐ-MOVI 24/11/2021 Thoả thuận hợp tác về triển khai Chương trình phúc lợi đoàn viên và người lao động tại tỉnh Đồng Tháp
4 35/KH-LĐLĐ 17/09/2021 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19”
5 252/LĐLĐ 26/08/2021 Về việc triển khai quyết định 3040/QĐ-TLĐ ngày 11/8/2011 của Tổng Liên đoàn
6 250/LĐLĐ 26/08/2021 Về việc triển khai Quyết định 3089/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn
7 249/LĐLĐ 26/08/2021 Về việc thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động công đoàn
8 245/LĐLĐ 25/08/2021 Về việc gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV
9 327/LĐLĐ 19/08/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngay 09/8/2021 của Tổng Liên đoàn
10 238/LĐLĐ 19/08/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngay 09/8/2021 của Tổng Liên đoàn đối với cán bộ công đoàn
11 221/LĐLĐ 06/08/2021 Về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp công đoàn
12 218/LĐLĐ 06/08/2021 Về việc tuyên truyền, vận động viết bài tham dự Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo"
13 61/BC-LĐLĐ 21/07/2021 Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2021
14 183/LDLD 05/07/2021 Về việc triển khai chỉ thị số 05-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy
15 165/LĐLĐ 16/06/2021 Vận động đóng góp Quỹ Vắc - xin phòng, chống dịch Covid-19
16 Thể lệ Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV
17 131/LĐLĐ 25/05/2021 Về việc hưởng ứng Cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV
18 88/LĐLĐ 13/04/2021 Về việc hỗ trợ xây dựng "Mái ấm công đoàn" năm 2021
19 20/KH-LĐLĐ 12/04/2021 Kế hoạch Hội nghị biểu dương "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" năm 2021
20 57/LĐLĐ 16/03/2021 Về việc hướng dẫn tổ chức Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"
— بند لكل صفحه
عرض ١ - ٢٠ من ٢٨ نتائج.

ناشر الأصول