.::Trang thong tin dien tu Lien Doan Lao Dong::.
Nội dung chi tiết
Nghe bài     Cỡ chữ : A- A A+
Mức trích nộp kinh phí, đoàn phí; tỉ lệ được trích lại để công đoàn cơ sở được phép sử dụng
Ban đọc N.T.H – CĐCS Công ty CP Thủy sản Trường Giang hỏi: Xin cho biết cụ thể mức trích nộp kinh phí, đoàn phí; tỉ lệ được trích lại để công đoàn cơ sở được phép sử dụng?

Trả lời:

1. Doanh nghiệp trích nộp Kinh phí về Công đoàn Tỉnh:

a)- Mức trích nộp bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (quy định tại Điều 5 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn).

b)- Kinh phí công đoàn được đóng mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động (quy định tại Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ- CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn).

2. Kinh phí 2% thu được, trích theo tỷ lệ như sau:

- Năm 2019: Trích để lại 69% cho công đoàn cơ sở sử dụng vào việc chăm lo cho đoàn viên tại doanh nghiệp; công đoàn cấp trên 31% (gồm Công đoàn Tỉnh và Công đoàn Việt Nam).

- Năm 2020: Trích để lại 70% cho công đoàn cơ sở sử dụng vào việc chăm lo cho đoàn viên tại doanh nghiệp; công đoàn cấp trên 31% (gồm Công đoàn Tỉnh và Công đoàn Việt Nam).

(theo Nghị quyết số 07b/NQ-BCH ngày 21/1/2016 của BCH Tổng Liên đoàn LĐVN về công tác tài chỉnh công đoàn trong tình hình mới).

3. Thu đoàn phí công đoàn:

a)- Mức đóng hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về BHXH (mức đóng đoàn phí hàng tháng ti đa chỉ bng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).

(khoản 3, Điều 23, Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn).

b)- Tỷ lệ được trích lại công đoàn cơ sở được phép sử dụng 60%, nộp về công đoàn cấp trên 40% (Công đoàn Tỉnh).

(thực hiện theo công văn số 906/TLĐ ngày 12/6/2017 của Tổng Liên đoàn LĐVN về việc hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính công đoàn năm 2017).

Xuân Trường

Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   2   >   >>