.::Trang thong tin dien tu Lien Doan Lao Dong::.
Nội dung chi tiết
Nghe bài     Cỡ chữ : A- A A+
Mức đóng BHYT đối với sinh viên thuộc hộ gia đình cận nghèo
Ban đọc Trịnh Văn Giáp, Nam Định hỏi: Mức đóng BHYT đối với con ông là sinh viên thuộc hộ gia đình cận nghèo hiện nay là bao nhiêu và con ông có phải tham gia BHYT tại trường không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT, người thuộc hộ gia đình cận nghèo xếp thứ tự thứ 20, còn HSSV xếp thứ tự thứ 21 nên con ông sẽ tham gia BHYT theo nhóm đối tượng thuộc hộ cận nghèo tại địa phương nơi cư trú.

Khi đó, mức đóng BHYT của con ông bằng 4,5% mức lương cơ sở, ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%, người tham gia BHYT tự đóng 30%, từ 1/7/2018 tương ứng với:

30% x (4,5% x 1.390.000 đồng) x 12 tháng = 225.180 đồng/năm

Để không phải tham gia BHYT tại trường, con ông cần xuất trình thẻ BHYT do địa phương cấp cho trường học khi lập danh sách tham gia BHYT.

(Điều 12 và Khoản 2, Điều 13 Luật BHYT; Điểm c, Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP; Điểm c, Khoản 5, Điều 2 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC).

BBT

Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   2   >   >>