.::Trang thong tin dien tu Lien Doan Lao Dong::.
Nội dung chi tiết
Nghe bài     Cỡ chữ : A- A A+
Giới thiệu cơ quan

v Tên cơ quan

: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐỒNG THÁP

v  Địa chỉ

: số 31 – Lý Thường Kiệt – phường 1 – tp.Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp.

v  Điện thoại

: 0277 3 851 643 Fax: 0277 3 856 001

v  Email

: vanphong.lddt@gmail.com

 

  bbtldld@gmail.com

Bộ máy lãnh đạo cơ quan bao gồm:

v  Chủ tịch

: Ông Trần Hoàng Vũ

v  Phó Chủ tịch

: Ông Nguyễn Thanh Nhàn

v  Phó Chủ tịch

: Bà Nguyễn Thị Thu Ba

v  Phó Chủ tịch : Bà Đặng Thị Kim Đang

Cơ quan hiện tại có 6 phòng ban và 2 Đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong đó:

Ø  Ban Tài chính 

: Đặng Thị Tuyết Trinh – Phụ trách ban

Ø  Ban Tổ chức 

: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Trưởng ban

Ø  Văn phòng

: Ông Phạm Võ Đức Trung – Phụ trách Văn phòng

Ø  Văn phòng Ủy ban kiểm tra

: Ông Nguyễn Tấn Lộc – Chủ nhiệm

Ø  Ban Chính sách – Pháp luật

: Ông Lê Xuân Trường – Trưởng ban

Ø  Ban Tuyên giáo & Nữ công

: Phạm Thị Xuân Mai – Phụ trách ban

 

 

* Trung tâm Kỹ thuật & Dịch vụ Bảo hộ lao động: trụ sở tại số 31 – đường Lý thường Kiệt – phường 1 – thành phố Cao Lãnh điện thoại: 0277 3 853 701. Phó Giám đốc: ông Nguyễn Bình Phong;Tôn Thị Kiều Thiên

* Nhà văn hóa lao động Công đoàn: trụ sở tại đường Ngô Thì Nhậm phường 1 thành phố Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: 0277 3 855 016. Giám đốc: ông Bùi Thanh Long

* Văn Phòng Tư vấn Pháp luật Công đoàn: trụ sở tại số 31 – đường Lý thường Kiệt – phường 1 – thành phố Cao Lãnh điện thoại: 0277 3 854 302. Chủ nhiệm: ông Huỳnh Ngọc Trước

BBT

Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc: