.::Trang thong tin dien tu Lien Doan Lao Dong::.
Nội dung chi tiết
Nghe bài     Cỡ chữ : A- A A+

Lịch sử công đoàn Đồng Tháp

Cơ quan Liên hiệp Công đoàn Đồng Tháp được thành lập vào cuối tháng 5/1975, với 04 Công đoàn cơ sở (CĐCS) và Ban cán sự Công đoàn huyện, thị với 100 đoàn viên. Đồng chí Lê Thị Tiệp được cử làm Thư ký lâm thời Công đoàn Tỉnh.

Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Đồng Tháp đã trãi qua 8 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là đánh dấu bước trưởng thành của phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức Công đoàn.

- Đại hội lần thứ I Công đoàn tỉnh Đồng Tháp:

Từ ngày 20 đến ngày 23/7/1977 tại thị xã Sa Đéc. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 23 uỷ viên; đồng chí Văn Phước An được bầu làm thư ký, đồng chí Võ Thanh Hiền làm phó Thư ký Liên hiệp Công đoàn Tỉnh.

- Đại hội lần thứ II Công đoàn tỉnh Đồng Tháp:

Họp vào ngày 22/12/1980. Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 31 uỷ viên; đồng chí Võ Tấn Tài được bầu làm thư ký Công đoàn Tỉnh và đồng chí Võ Thanh Hiền được bầu làm phó thư ký (cuối nhiệm kỳ đồng chí Văn Phước An đi học về được Tỉnh uỷ quyết định thay đồng chí Võ Tấn Tài làm thư ký).

- Đại hội lần thứ III Công đoàn tỉnh Đồng Tháp:

Họp vào ngày 4 tháng 8 năm 1983 tại thị xã Sa Đéc. Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn mới gồm 35 uỷ viên. Đồng chí Võ Hưng Thông được bầu làm thư ký; đồng chí Lê Tuấn làm phó thư ký. Giữa nhiệm kỳ bổ sung đồng chí Võ Thị Hương làm phó thư ký. Cuối nhiệm kỳ bổ sung đồng chí Đoàn Thị Thu Hai làm phó thư ký, đồng chí Lê Tuấn chuyển công tác về Uỷ ban MTTQ Tỉnh.

- Đại hội lần thứ IV Công đoàn tỉnh Đồng Tháp:  

Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8 năm 1988. Đây là Đại hội đầu tiên của Tỉnh thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đề ra. Nhiệm vụ trong nhiệm kỳ này tập trung thực hiện 4 nội dung: Việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn mới gồm 37 uỷ viên. Đồng chí Võ Hưng Thông được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Đoàn Thị Thu Hai và đồng chí Nguyễn Minh Thuận làm Phó Chủ tịch. Giữa nhiệm kỳ đồng chí Võ Hưng Thông nghỉ hưu, đồng chí Đoàn Thị Thu Hai được bầu làm Chủ tịch và bổ sung đồng chí Bùi Thị Mỹ Linh làm Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh.

- Đại hội lần thứ V Công đoàn tỉnh Đồng Tháp:

Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 năm 1993 tại thị xã Cao Lãnh. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá V gồm 27 uỷ viên. Đồng chí Đoàn Thị Thu Hai được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Bùi Thị Mỹ Linh và đồng chí Nguyễn Minh Thuận được bầu làm Phó Chủ tịch. Năm 1995 đồng chí Bùi Thị Mỹ Linh chuyển công tác về Bảo hiểm xã hội Tỉnh, năm 1997 đồng chí Nguyễn Trí Dũng được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh.

- Đại hội lần thứ VI Công đoàn tỉnh Đồng Tháp:

Từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 6 năm 1998 tại thị xã Cao Lãnh. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá VI gồm 31 Uỷ viên. Đồng chí Đoàn Thị Thu Hai tái đắc cử Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Minh Thuận và đồng chí Nguyễn Trí Dũng tái đắc cử Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh.

- Đại hội lần thứ VII Công đoàn tỉnh Đồng Tháp:

Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 7 năm 2003 tại thị xã Cao Lãnh. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá VII gồm 33 Uỷ viên, đồng chí Đoàn Thị Thu Hai tái đắc cử Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Minh Thuận và đồng chí Nguyễn Trí Dũng tái đắc cử Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh. Năm 2005, đồng chí Đoàn Thị Thu Hai nghỉ hưu, đồng chí Nguyễn Minh Thuận được bầu làm Chủ tịch và bầu bổ sung đồng chí Lâm Hoà Thạnh làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội lần thứ VIII Công đoàn tỉnh Đồng Tháp:

Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 5 năm 2008 tại thành phố Cao Lãnh. Đại hội đã đồng ý bầu Ban Chấp hành khoá VIII gồm 35 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Minh Thuận được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Trí Dũng, đồng chí Lâm Hoà Thạnh và đồng chí Phan Thị Quyến được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh.

Một số thành tích tiêu biểu đạt được (nhiệm kỳ 2003-2008):

- Thực hiện chương trình phát triển một triệu đoàn viên của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nghị quyết 4a của Ban Chấp hành LĐLĐ Tỉnh khoá VII, LĐLĐ Tỉnh đã đề ra kế hoạch phát triển mới 5.300 đoàn viên và đến cuối nhiệm kỳ là 20.000 đoàn viên. Trong 5 năm các Công đoàn đã thành lập được 329 công đoàn cơ sở, phát triển mới 19.188 đoàn viên. Nâng lên số lượng toàn tỉnh có 1.306 CĐCS với 50.500 đoàn viên công đoàn trong các đơn vị có tổ chức công đoàn trong Tỉnh.

- Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động với trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm” là tâm điểm của phong trào thi đua yêu nước; các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực được phát động cùng với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cải cách hành chính, xây dựng người CBCC, VC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”, “ Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an tòan vệ sinh lao động” gắn với nội dung xây dựng đơn vị văn hóa; phong trào thi đua “liên kết phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”… đã thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị hưởng ứng tham gia tích cực. Kết quả trong 5 năm đã có hàng ngàn công nhân, viên chức, lao động đạt lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, tập thể lao động xuất sắc. Có hơn 29.260 công trình, sản phẩm và đề tài đăng ký sáng kiến, giá trị làm lợi trên hàng chục tỷ đồng. Trong các phong trào thi đua, các cấp công đoàn đã được Chủ tịch nước, Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Tỉnh tặng các danh hiệu cao quý như: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo ưu tú, chiến sĩ thi đua, tập thể lao động xuất sắc…Trong nhiệm kỳ qua, có 2.163 tập thể, cá nhân được BCH Tổng Liên đoàn, BCH. LĐLĐ Tỉnh tặng Cờ, Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh nhà.

Từ những thực tiễn các phong trào thi đua trong CNVCLĐ đã phát huy các nguồn lực, ý thức trách nhiệm, tinh thần lao động sáng tạo, vượt khó trong CNVCLĐ, là nhân tố quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua.

- Nhiệm kỳ qua các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức 88 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho 6.925 lượt uỷ viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở. LĐLĐ Tỉnh còn phối hợp Trường Đại học Công đoàn, Trường Chính trị Tỉnh mở lớp Đại học phần Công đoàn cho hơn 40 cán bộ công đoàn trong tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nhà tình thương cho CNVCLĐ nghèo (nay là “Mái mái Công đoàn”), nhiệm kỳ qua CNVCLĐ đã đóng góp hơn 6,1 tỷ đồng, xây dựng 812 căn, sữa chữa 62 căn. Trong năm 2004, LĐLĐ Tỉnh thành lập Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Đồng Tháp, đã tổ chức tốt các hoạt động xã hội của Công đoàn, hỗ trợ hàng ngàn CNVCLĐ nghèo gặp khó khăn, tặng học bổng cho học sinh, sinh viên, gia đình chính sách…

- Để tạo điều kiện cho CNVCLĐ có thu nhập thấp làm kinh tế gia đình, tạo việc làm mới, các cấp Công đoàn đã tín chấp cho CNVCLĐ vay vốn với các ngân hàng chuyên doanh với 200tỷ/năm. Thông qua Trung tâm Giới thiệu Việc làm; Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm; Quỹ trợ vốn cho lao động nghèo tự tạo việc làm… đã tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động, hỗ trợ nhiều gia đình CNVCLĐ thoát nghèo vươn lên khá giả.

- Nhiệm kỳ qua các cấp Công đoàn đã giới thiệu cho Đảng 17.208 đoàn viên ưu tú, đạt 34% trên tổng số đoàn viên Công đoàn trong tỉnh, có 8.719 đoàn viên được kết nạp vào Đảng, đạt 50,67% trên tổng số đoàn viên được giới thiệu.

Khen thưởng:

- Năm 2005:

Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng cho tập thể, cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp: Đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, chỉ đạo và hoạt động công tác công đoàn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

BBT

Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   >   >>