.::Trang thong tin dien tu Lien Doan Lao Dong::.
Nội dung chi tiết
Nghe bài     Cỡ chữ : A- A A+
Công đoàn Đồng Tháp thực hiện nhiều chỉ tiêu quan trọng năm 2019
Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa có văn bản giao chỉ tiêu cơ bản thực hiện nhiệm vụ năm 2019 cho LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, năm 2019 toàn tỉnh kết nạp 2.200 đoàn viên công đoàn, thành lập 37 CĐCS tại doanh nghiệp có từ 25 công nhân, lao động trở lên, giới thiệu 1.466 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt 13 đơn vị, CĐCS khu vực nhà nước đạt vững mạnh 995 đơn vị, CĐCS ngoài khu vực nhà nước đạt vững mạnh 122 đơn vị, CĐCS thực hiện cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên 1.446 đơn vị, số đoàn viên công đoàn khu vực hành chính sự nghiệp được đổi thẻ đoàn viên công đoàn 46.596 người, số đoàn viên công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh được đổi thẻ đoàn viên công đoàn 17.575 người.


Thành lập Ban nữ công quần chúng ở 30 CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, thành lập được Ban nữ công quần chúng ở 31 CĐCS ngoài khu vực nhà nước. Công tác tài chính thực hiện theo Quyết định số 348/QĐ-TLĐ, ngày 28/02/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc phê duyệt dự toán tài chính công đoàn năm 2019. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp 16 đơn vị. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức 1.200 cơ quan, đơn vị, tổ chức hội nghị người lao động 01 doanh nghiệp nhà nước, 107 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, ký mới 07 thỏa thuận hợp tác, số đoàn viên được thụ hưởng lợi ích 40.000 người, xây dựng, sửa chữa 30 nhà mái ấm công đoàn, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc 01 doanh nghiệp nhà nước, 107 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca lên bằng và cao hơn 15.000 đồng ở 10 CĐCS, tổ chức giám sát 12 cuộc, tổ chức tháng công nhân năm 2019 theo chủ đề “Mỗi CĐCS một lợi ích đoàn viên” ở 209 CĐCS trong doanh nghiệp. LĐLĐ Tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng kế hoạch kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi CĐCS tổ chức 01 hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và LĐLĐ Tỉnh có ít nhất một công trình, hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Ban TG&NC

Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   2   3   4   5   ...   >   >>