.::Trang thong tin dien tu Lien Doan Lao Dong::.
Nội dung chi tiết
Nghe bài     Cỡ chữ : A- A A+
Nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng
Bạn đọc Đỗ Trường Thọ có hỏi: Hiện tại tôi đang là lao động tự do, cho hỏi người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng có nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào?

Trả lời:

a) Chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động đối với công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật;

b) Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với những người có liên quan trong quá trình lao động;

c) Thông báo với chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an toàn, vệ sinh lao động;

d) Thực hiện khai báo tai nạn lao động với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn.

Trên đây là nội dung tư vấn về nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH.

BBT

Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   2   >   >>