.::Trang thong tin dien tu Lien Doan Lao Dong::.
Nội dung chi tiết
Nghe bài     Cỡ chữ : A- A A+
Chế độ an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng
Ban đọc Nguyễn Thị Ánh Viên (nguyenvien*****@gmail.com) có hỏi: Hiện tại tôi đang là lao động tự do. Cho tôi hỏi, chế độ an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng được thực hiện như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào?

Trả lời:

Chế độ an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Cụ thể là:

Người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng được hưởng các chế độ an toàn, vệ sinh lao động như sau:

a) Được hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khi làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động và các văn bản hướng dẫn;

b) Được tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện do Chính phủ quy định;

c) Được chủ đầu tư cung cấp thông tin về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn;

d) Được chủ đầu tư mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và bảo hiểm bắt buộc đối với trách nhiệm nghề nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn về chế độ an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH.

BBT

Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   2   >   >>