.::Trang thong tin dien tu Lien Doan Lao Dong::.
Nội dung chi tiết
Nghe bài     Cỡ chữ : A- A A+
Câu hỏi:
Đối với những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên có được ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định mà thời hạn dưới 12 tháng hay không?

Trả lời: 

 Theo qui định tại khoản 3 Điều 26 của Bộ luật Lao động thì không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định mà thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế cho người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Ban CS-PL

Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   >   >>