.::Trang thong tin dien tu Lien Doan Lao Dong::.
Nội dung chi tiết
Nghe bài     Cỡ chữ : A- A A+
Câu hỏi:
Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng do nhà tôi ở xa nơi chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp, vậy tôi có được ủy quyền cho người khác nhận thay không?

Đáp:

Căn cứ khoản 5 Điều 7 NĐ 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 bạn được ủy quyền cho người khác nhận trợ cấp thất nghiệp hằng tháng. Tuy nhiên hằng tháng bạn phải thông báo với cơ quan lao động về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

BBT

Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   >   >>