.::Trang thong tin dien tu Lien Doan Lao Dong::.
Tin hoạt động
Trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thực thức cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) về pháp luật an toàn giao thông, từ đó góp phần hạn chế tai nạn giao thông và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Vấn đề quan tâm
Liên đoàn các đơn vị
Ngày 17/9/2014, tại hội trường Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn Đồng Tháp, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thi tuyên truyền bảo vệ môi trường trong CNVCLĐ với chủ đề “Xây dựng thành phố Cao Lãnh xanh – sạch – đẹp”, đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn ngày 21/9..