.::Trang thong tin dien tu Lien Doan Lao Dong::.
Tin hoạt động
Chiều ngày 10/4/2014, Đảng uỷ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về "nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" trong cán bộ, đảng viên, quần chúng cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
Vấn đề quan tâm
Liên đoàn các đơn vị
Chiều ngày 21/4/2014, Công đoàn Viên chức Đồng Tháp tổ chức báo cáo thời sự quí I/2014 cho gần 400 cán bộ công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức.