.::Trang thong tin dien tu Lien Doan Lao Dong::.
Tin hoạt động
Chiều ngày 10/4/2014, Đảng uỷ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về "nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" trong cán bộ, đảng viên, quần chúng cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
Vấn đề quan tâm
Liên đoàn các đơn vị
Chiều ngày 04/4/2014, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn các khu công nghiệp quí I/2014.