.::Trang thong tin dien tu Lien Doan Lao Dong::.
Tin hoạt động
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp công đoàn đã cụ thể hóa các nội dung học tập, làm theo Bác bằng các Kế hoạch và hướng dẫn của LĐLĐ bám sát chủ đề từng năm. Việc học tập, làm theo Bác được gắn với từng nội dung thi đua thiết thực của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, đi vào nề nếp trong sinh hoạt của các cấp công đoàn. Cùng với đó, công đoàn triển khai nhiều hoạt động khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hăng hái thi đua yêu nước theo gương Bác.
Vấn đề quan tâm
Liên đoàn các đơn vị
Sáng ngày 22/11/2014, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Tân Qui Đông, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp phối hợp với CĐCS công ty TNHH MTV khoa học công nghệ bê tông nhẹ HIDICO tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 38 đoàn viên.